Dlaczego dziś warto dokumentować niematerialne dziedzictwo kulturowe?

Kultywowanie i upowszechniania kultury ukraińskiej na Żuławach i Powiślu jest tematem aktualnym. Dokumentacja przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego przez etnologów w ramach projektu „Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu”  pozwoli na opis zarówno tradycji, których zaprzestano (lecz nadal pamiętają o nich najstarsi respondenci), jak i tych kontynuowanych. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy” we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii w Gdańsku ma więc za zadanie pokazać mieszkańcom Żuław, Powiśla oraz całego Pomorza, że wielokulturowość tworzy zarówno kultura wytworzona na tym obszarze przed II wojną światową, jak i po niej. Warto na to zwrócić uwagę szczególnie teraz, gdy można zaobserwować wiele działań i wydarzeń mających na celu zdefiniowanie i określenie czym jest tożsamość żuławska i powiślańska. Stowarzyszenie poprzez projekt chce oddać w tej sprawie głos również społeczności ukraińskiej i pokazać, ile kolorytu nadaje ich kultura obu regionom.

Plakat_Projekt Ukraińcy_Stowarzyszenie Kochamy Żuławy

Reklamy